ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Вишња Ракић о вансудском решавању потрошачких спорова

Помоћница министра Вишња Ракић о вансудском решавању потрошачких спорова

 

„Србија ће до краја године добити нов закон о заштити потрошача, а његова најважнија измена у односу на постојеће прописе јесте унапређење вансудског решавања потрошачких приговора“, изјавила је за дневни лист „Политика“ Вишња Ракић, помоћница министра Сектора за заштиту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Ракић је овом приликом истакла да вансудско решавање потрошачких приговора постоји и у важећем закону али да у пракси није заживело у довољној мери, па је тако у нацрту новог закона уведена новина која се односи на обавезно учешће трговца у покренутом поступку вансудског решавања потрошачког спора. „Потрошачима ће на располагању бити лиценцирани правници који су едуковани да воде овакве спорове“, додала је Ракић.

„Нацрт новог закона о заштити потрошача такође предвиђа и прекршајни налог за трговце“, истакла је Ракић и објаснила да ће трговци имати могућност да за мање прекршаје плате казну и тако избегну одлазак на суд.

У наставку, Ракић је објаснила разлику између гаранције и саобразности и том приликом истакла да „саобразност траје две године од куповине и она подразумева да је производ одговарајућих карактеристика и квалитета“.

„Код испоруке техничке робе све чешће се дешава да купци потпишу да су примили робу пре него што провере да ли је исправна. Саветујемо им да то не чине, јер се трговци на овај начин штите тако што на документу наведу да је производ испоручен у исправном стању“, закљућила је помоћница министра, Вишња Ракић и додала да „у овом документу би требало да стоји само да је роба примљена, а тек касније се може утврђивати да ли је исправна“.

Цео интервју помоћнице министра Сектора за заштиту потрошача, Вишње Ракић, можете погледати овде.

Print